Enjoy Art, Collection & Culture

De Zwitsers hebben geen half werk geleverd. Drie musea, een tal van stichtingen en culturele trefpunten verdeeld over meer dan 22.000 m2 in het hartje van Lausanne. Alle superlatieven doen het ambitieuze project Plateforme 10 tekort! Op een steenworp van het station werd een hele wijk gerenoveerd tot een 100% kunstzinnige stedelijke ruimte die de hoofdstad van het kanton Vaud internationaal op de kaart moet zetten. Schone kunsten, fotografie, hedendaagse toegepaste kunsten, design… In de gloednieuwe gebouwen van Plateforme 10 werden het Kantonnaal Museum voor Schone Kunsten (mcb-a), het Musée de l’ Élysée (kantonnaal museum voor fotografie) en het Mudac (museum voor hedendaags design en toegepaste kunsten) ondergebracht, evenals de stichtingen Félix Vallotton en Toms Pauli, die plaats tekortkwamen binnen hun historische muren: slechts een klein deel van het duizendtal werken die in het mcb-a worden bewaard, kon jaarlijks worden tentoongesteld. Ook de collecties van Charles Gleyre, Louis Soutter, Charles Chaplin, Ella Maillart, Nicolas Bouvier, René Burri, evenals glaskunst en hedendaagse juwelen zullen er alle ruimte krijgen.

Plateforme 10 ©YvesAndré

Het project Plateforme 10, dat steunt op een netwerk van partnerschappen tussen de openbare en de privésector, beschikt over een aanzienlijk budget van 180 miljoen Zwitserse frank, waarvan bijna 75 miljoen afkomstig is van mecenassen en sponsors, terwijl de rest door de overheid wordt gefinancierd. In 2012 werd een steunstichting opgericht om donaties te werven en in te zamelen teneinde de bouw te helpen financieren: “Om te beginnen moet het mcb-a een van de must-sees in Europa worden,” aldus Olivier Steimer, voorzitter van de stichting. “Daarnaast moeten zijn collecties en zijn vernieuwende manier van tentoonstellen naar waarde geschat worden en mag het niet worden gezien als een flauwe kopie van wat anderen doen. En tenslotte, moet het mcb-a dankzij Plateforme 10 een bruisende plek worden waar mensen graag komen, dat toegankelijk is voor iedereen, in interactie met iets unieks.”

Het Musée de l’Élysée en het Mudac ontvingen op 4 november jongstleden de sleutels van hun nieuwe gebouw op Plateforme 10, terwijl het mcb-a, dat in 2019 werd ingehuldigd, reeds zijn eerste tentoonstellingen heeft georganiseerd. Het nieuwe mcb-a, dat ontworpen is door het architectenbureau van de Italiaan Fabrizio Barozzi en de Spanjaard Alberto Veiga, heeft zijn oppervlakte verdrievoudigd en werd bekroond met de Grand Prix 2020 van de begeerde Fritz Höger Award for Brick Architecture. Afgelopen december werd curator en criticus Juri Steiner aangesteld als hoofd van het nieuwe mcb-a. Deze 52-jarige inwoner van Zürich, kunsthistoricus van opleiding, treedt op 1 juli 2022 in dienst, na de pensionering van de huidige directeur, Bernard Fibicher:

“Het mcb-a is een uniek museum, met een uitzonderlijk erfgoed, gericht op de toekomst en gedreven door een geest van openheid en samenhorigheid”, zegt hij. “Ik ben me bewust van de vele uitdagingen. Het is een eer om mijn ervaring met het mcb-a te kunnen delen en een voorrecht om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van het nieuwe culturele ecosysteem Plateforme 10.”

Comments are closed.