Enjoy Art, Collection & Culture

De Brusselse Fabrice Samyn is een veelzijdige en geëngageerde kunstenaar die zich al twintig jaar via verschillende media uitdrukt (schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, performance…) naargelang zijn existentiële behoeften.

“Ik onderscheid vier types behoeften: sensuele, emotionele, intellectuele en spirituele” verduidelijkt hij. “Als ik nood heb aan sensualiteit richt ik me eerder op de schilderkunst, bij nood aan spiritualiteit op performance… Ik tracht het medium aan mijn behoeften aan te passen. Mijn werk situeert zich meestal tussen die behoeften en de mogelijkheid om hieraan te voldoen.”

De kunstenaar nam onlangs deel aan de groepstentoonstelling Les Abeilles de l’Invisible dat door het museum voor hedendaagse kunsten (MAC’s) op de site van Grand-Hornu, in de buurt van Bergen georganiseerd werd. Hij toonde er onder andere de serie The color of time, bestaande uit twaalf handgeblazen glazen stolpen die de blauwe kleurvariaties van de lucht oproepen.

Courtesy Studio Fabrice Samyn

Begin dit jaar nam Fabrice Samyn ook deel aan een kunstenaarsresidentie in het Flanders Fields Museum van Ieper. Hij zocht er in brieven van en naar soldaten naar alle mogelijke bronnen van vreugde temidden van pijn en geweld. Daaruit vloeiden dan verschillende Correspondencepieces voort.

“Volgens mij is de rol van kunst en meer bepaald van cultuur in de maatschappij om meer ruimte te geven aan subjectiviteit, gevoeligheid. Kunst is een territorium dat constant zijn grenzen in vraag moet stellen. Haar enig dogma is er juist geen te hebben; niemand kan zeggen wat kunst is en wat niet”, aldus de veelzijdige kunstenaar. “Is het niet de biodiversiteit die de wereld rijk en mooi maakt ?!”

Comments are closed.