Enjoy Art, Collection & Culture

Kunst verzamelen en tegelijkertijd een goede daad verrichten voor het milieu: dat is het goede idee van The Art Pledge, een online marktplaats die kunstenaars, galeries, instellingen, verzamelaars en ngo’s samenbrengt.
Het principe is eenvoudig: 10% van elke verkoop wordt geschonken aan een door de koper gekozen NGO, in overeenstemming met een doel dat door de kunstenaar wordt gesteund, of het nu gaat om de bestrijding van armoede, de vermindering van ongelijkheid, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs of de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Kortom, een doel dat voldoet aan de criteria van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die de VN voor 2020 heeft vastgesteld. De donatie van 10% wordt vervolgens gedaan door de kunstenaar of zijn galerie, binnen 30 dagen na elke aankoop, onder toezicht van The Art Pledge.


Didier Saulnier, ondernemer en verzamelaar, stelde zich deze opwaartse spiraal voor als een manier om “kunst dichter bij het leven te brengen.” “Soms onderhandelen we als kopers van een kunstwerk met de galeriehouder en vragen we 10% korting op de prijs,” legt hij uit. “Wat als diezelfde 10% niet in jóúw zak verdwijnt, maar naar een door de kunstenaar en een door jou gekozen NGO-project gaat? Het is geen truc om je geweten te sussen, aangezien wij slechts galerieën uitnodigen die kunstenaars vertegenwoordigen waarvan wij het politieke, sociale en ecologische engagement kunnen beoordelen.”

De marktplaats, die op 11 februari 2022 werd gelanceerd, verenigt nu 83 kunstenaars, 25 galeries en een groot aantal humanitaire projecten (meer dan 7,000), in lijn met de beroemde SDG’s van de VN. Deze projecten zijn onder meer hulp aan Oekraïense vluchtelingen, herbebossing in Indonesië en financiering voor Keniaanse micro-ondernemers. “Wie de donatie doet? Dat is niet de koper,” benadrukt Didier Saulnier. “Zij dragen hun 10% korting als het ware over. Degene die de donatie feitelijk doet is de kunstenaar of de galerie.” Omdat zij NGO-projecten financieren, kunnen deze kunstenaars of galeries onder bepaalde voorwaarden profiteren van belastingaftrek. Galeries uit de hele wereld nemen deel aan deze campagne, zoals bijvoorbeeld ook Jacqueline Martins, gevestigd in Brussel en São Paulo, die vier Braziliaanse kunstenaars presenteert op The Art Pledge.

Verantwoorde, maar ook duurzame transacties die op The Art Pledge worden gedaan, zijn voorzien van een CO2-calculator waarmee verzendopties met een lage CO2 worden aangemoedigd. Immers, ook bij het transport van kunstwerken komen broeikasgassen vrij: een kunstwerk van 15 kg genereert 380 kg CO2 om per vliegtuig van Parijs naar New York te gaan. Per boot is dat slechts 12 kg, oftewel 32 keer minder. Op die manier wordt bij elke zending rekening gehouden met de bescherming van oerwouden in dezelfde regio als het project van de door de koper gekozen NGO. Kortom, een transparante, duurzame en ethische bedrijfsmissie.

Comments are closed.