Enjoy Art, Collection & Culture

Hartelijk en menslievend. Het overlijden van Cédric Liénart laat een grote leegte achter in de harten van zijn naasten en zijn medewerkers. Deze hartelijke, menslievende man heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op diegenen die het geluk hadden zijn pad te kruisen. Deze gedreven kunstverzamelaar was gekend voor zijn inlevingsvermogen en nooit aflatende energie. Toen hij in september 2014 de Eeckman groep vervoegde, zorgde hij onmiddellijk voor een nieuwe vleug creativiteit en elegantie. “We kenden hem al lange jaren, eerst als verzamelaar, daarna als vriend,” herinneren de directeurs van de groep zich. “Op een dag beseften we dat hij een geweldige partner zou zijn, niet alleen omdat hij de kunstwereld door en door kende, maar vooral omdat hij een uitstekende menselijke schakel zou vormen tussen de verzamelaars en ons bedrijf.” Als lid van de raad van bestuur combineerde Cédric Liénart zijn eis voor kwaliteit met een grote luisterbereidheid, een altruïstische en genereuze insteek die iedereen als bijzonder ervoer.

Bruisend van ideeën. Cédric Liénart bruiste van de ideeën en had iets van een visionair. “Cédric had flitsende ingevingen”, herinneren zijn teams bij Eeckman zich. Soms werd hij kwaad op zichzelf wanneer zijn gesprekspartners deze ideeën niet snel genoeg vatten. Het was niet steeds makkelijk om deze nieuwsgierige man, die steeds op zoek was naar vernieuwende concepten, bij te benen. “Eén dag was niet genoeg, hij leefde aan 3.000%! Met hem ging alles snel. Wanneer Cédric ’s morgens op kantoor aankwam, klikte iedereen de veiligheidsgordel van zijn stoel vast met de gedachte: “Oké, daar gaan we!” En dan werd er hartelijk gelachen. Zijn empathische natuur maakte hem aanspreekbaar voor alle medewerkers, ongeacht hun positie binnen het bedrijf. Zo gaf hij tijdens een algemene vergadering een meesterlijke uiteenzetting over het reilen en zeilen binnen de kunstmarkt en beantwoordde hij alle vragen van de medewerkers met welwillend geduld. Het overgrote deel van zijn tijd in Luxemburg heeft hij zijn tijd en energie gegeven op een totaal onbaatzuchtige manier. Die uitbarsting van energie en creativiteit was indrukwekkend.” voegen zijn medewerkers hier nog aan toe.

Deskundigheid. Als ervaren deskundige in oude kunst ontdekte hij de hedendaagse kunst dankzij zijn schoonmoeder, wier avant-garde collectie haar tijd ver vooruit was. Hij deelde zijn kennis graag met anderen, bracht mensen met elkaar in contact – het verbinden van mensen was zijn raison d’être – en begeleidde zijn medewerkers en teams maar al te graag bij hun ontdekkingstochten op kunstbeurzen of in galeries, dit alles zonder echter zijn gedachte over één of andere kunstenaar op te leggen: het was aan de anderen om zich een mening te vormen! “Hij was een ware gentleman en bezat het vermogen anderen op hun gemak te stellen, zonder hen iets op te dringen.”

Discreet en elegant. Zelf bleef Cédric Liénart steeds discreet over zijn privéleven maar zijn luisterend oor heeft een blijvende stempel gedrukt op de filosofie en de strategie van het huis: “Hij bracht ons twee belangrijke inzichten bij: ten eerste dat we, naar zijn voorbeeld, empathisch moeten zijn ten opzichte van verzamelaars en kunstprofessionals, hen moeten begrijpen en de dingen vanuit hun standpunt bekijken in plaats van onze producten en diensten te promoten. Ten tweede moeten wij onze legitimiteit – een legitimiteit die wij over drie generaties hebben verworven, maar waarover wij niet veel communiceren – opeisen en belichamen om zo onze professionele deskundigheid te staven.” Zijn medewerkers benadrukken zijn trefzekere commerciële slagkracht die hij dankte aan zijn uitgebreid netwerk binnen de kunstwereld.

Tot op het einde stelde hij zich met de gevoeligheid en menselijkheid die hem kenmerkten ten dienste van anderen en van zijn beroep. Zijn teams herinneren hem zich unaniem als “een uitzonderlijke mentor”. En als een buitengewoon persoon.

Comments are closed.