Enjoy Art, Collection & Culture

Omdat sinds 2015 steeds strengere Europese richtlijnen het reilen en zeilen van de actoren op de kunstmarkt bepalen, wil een denktank in Genève hen bewust maken van de nieuwe risico’s en hen helpen bij het definiëren van beste praktijken om misbruik tegen te gaan.

Elk jaar geeft de Responsible Art Market (RAM) traditiegetrouw een opsomming van zijn werkzaamheden onder de vorm van een lezing in het kader van artgenève.

“We wilden vanaf het begin representatief zijn voor de hele markt. Daarom hebben we zowel Christie’s als kleine galeries uitgenodigd, die inspiratie kunnen putten uit de verificatiemechanismen die grote veilinghuizen gebruikelijk hanteren,” aldus Anne-Laure Bandle, oprichtster van de RAM en ook directrice van de Foundation for Art Law.

Anne Laure Bandle

“We zijn er niet om de les te spellen. De bedoeling is om aan de wettelijke vereisten te voldoen zonder de marktrealiteit uit het oog te verliezen.”

De RAM, die onderverdeeld is in task forces, werkt rond verschillende specifieke aspecten van de kunstmarkt zoals expertise, bestrijding van illegale kunsthandel of witwassen van geld, beheer van belangenconflicten, enz.

“Iets meer dan een jaar geleden zijn we meer lokaal gaan werken via de oprichting van regionale commissies die aangepaste versies van onze gidsen uitgeven”, aldus de advocate. “Dit voedt en verdiept onze reflectie over bepaalde kwesties die een bijzondere weerslag hebben op bepaalde gebieden, zoals de Brexit in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld”.

Wegens Covid zal de lezing in 2021 digitaal plaatsvinden. De debatten zullen noodgedwongen over de digitalisering van de kunstmarkt gaan. “Het online verlopen van de transacties heeft heel wat gevolgen.

De – onder andere Europese – actoren worden onderworpen aan de regelgeving inzake consumentenbescherming, zoals het herroepingsrecht. Ook de bescherming van de gebruikersgegevens vormt een belangrijk punt. Net zoals de toegenomen complexiteit van het uitvoeren van een due diligence bij kopers die je nooit ontmoet…” Een behoorlijk programma.

Comments are closed.