Enjoy Art, Collection & Culture

Benedikt van der Vorst, ere-notaris en verzamelaar van hedendaagse kunst is voorzitter van de Walter Leblanc stichting. Sinds haar oprichting in 2006 heeft deze stichting als doel het œuvre van de kunstenaar zowel in België als in het buitenland te promoten. Walter Leblanc (1932-1986) werd in Antwerpen geboren en wordt beschouwd als één van de spilfiguren van de kinetische en optische kunst. Het promoten van zijn oeuvre gaat gepaard met het organiseren van en deelnemen aan tentoonstellingen en het publiceren van naslagwerken.

“Ik kwam bij de Stichting terecht via een netwerk van vrienden waaronder Baudouin Michiels, ere-voorzitter van de Stichting, maar ik ben uiteraard ook zelf een grote fan van Walter Leblanc”, ligt van der Vorst toe. Als voorzitter coördineert hij de taken van een vijfkoppige raad van bestuur wiens leden voor de helft uit academici bestaan, en voor de andere helft uit galeristen en kunstverzamelaars. Verder kan de Stichting rekenen op een voltijdse secretaris-generaal en een halftijdse communicatieverantwoordelijke.

Fondation Walter Leblanc

“Teneinde het belangeloos doel dat de vzw nastreeft te kunnen verwezenlijken, werd ons een patrimonium ter beschikking gesteld dat we goed moeten beheren,” benadrukt Benedikt van der Vorst. Daarom werd onlangs ondermeer het idee opgevat om een documentaire te realiseren en tentoonstellingen op te zetten in samenwerking met andere kunstenaars.

Fondation Walter Leblanc

Zo nodigden we de Japanse kunstenaar Keisuke Matsuura uit om een dialoog aan te gaan met de werken van Leblanc. De tentoonstelling “Resonance”, zal in september 2020 plaatsvinden in de Stichting, gelegen op de Gentsesteenweg in Brussel.

Benedikt en zijn echtgenote Christine verzamelen al meer dan 25 jaar hedendaagse kunst. Onlangs kochten zij werken van onder meer Braziliaanse en Koreaanse kunstenaars aan.

“Met de jaren zijn we niet enkel meer met ons hart maar ook op een meer overwogen manier kunst gaan kopen. Emoties blijven echter doorslaggevend. Ik heb grote bewondering voor de menselijke creativiteit in al haar facetten (kunsten, architectuur, wetenschap, enz.)”

Comments are closed.