Enjoy Art, Collection & Culture

Ter gelegenheid van de tentoonstelling “Building a dialogue” in samenwerking met de Deutsche Bundesbank, onthulde de Nationale Bank van België (NBB) een groot aantal werken uit haar eigen hedendaagse kunstverzameling in haar hoofdzetel gelegen in de Berlaimontlaan, hartje Brussel. Deze financiële instelling koopt sinds de jaren ’70 kunstwerken aan die aanvankelijk bedoeld waren om haar 1.500 werknemers een stimulerende werkomgeving aan te bieden.

Sinds de lente worden deze werken tentoongesteld in de unieke setting van de modernistische 200 meter lange lokettenzaal waarvan slechts twee loketten nog in gebruik zijn.

De bedrijfscollectie van de NBB bevat een 2.000-tal schilderijen, prenten en beeldhouwwerken van hedendaagse Belgische kunstenaars zoals Michaël Borremans, Jo Delahaut, Luc Tuymans, Pierre Alechinsky, Berlinde De Bruyckere, Dirk Braeckman, Walter Swennen, Raoul De Keyser, Vaast Colson, Ante Timmermans alsook Pol Bury… “Van meet af aan was het ook de bedoeling van de NBB om als mecenas op te treden van levende Belgische kunstenaars en de artistieke creatie en innovatie in ons land te steunen,” aldus conservator Yves Randaxhe.

© Banque nationale de Belgique, Patrick Van Den Branden

Deze kunsthistoricus werd begin 2000 benoemd tot conservator van de collectie van de NBB na een welgevulde carrière als verantwoordelijke voor de interne en externe communicatie en beheerder van de numismatische collectie van de bank. Na 35 jaar dienst bij de NBB zal hij weldra van een welverdiend pensioen kunnen genieten.

Ook al kan de NBB, in haar hoedanigheid van centrale bank, niet in hedendaagse kunst investeren noch kunstwerken, aangekocht met publiek geld, verkopen, getuigt deze eerste tentoonstelling van de wil om met deze bedrijfscollectie het imago van de NBB en haar externe communicatie te verzorgen.

“Wij zoeken geen blockbusters aan te kopen, daar hebben we trouwens de middelen niet voor, maar trachten originele kunstwerken te vinden, daar waar anderen ze niet gaan zoeken” verduidelijkt Yves Randaxhe. In het aankoopbeleid van de bank wordt deze conservator bijgestaan door een artistiek comité bestaande uit gespecialiseerde externe raadgevers uit museale instellingen en kunstcritici. Als conservator binnen de bank ontvangt en begeleidt hij ook kunstenaars die worden uitgenodigd werken in situ te creëren en organiseert hij conferenties en culturele uitstapjes op het middaguur voor de personeelsleden.

De personeelsleden van de NBB worden via het intranet uitgenodigd zelf de kunstwerken uit te kiezen waarmee zij een dialoog willen aangaan in hun werkomgeving. Zij zullen deze werken echter steeds vaker met het publiek moeten delen aangezien “hun” collectie binnenkort ook viraal gaat!

Fred Eerdekens, Something of value, 2006, in situ © Fred Eerdekens © Banque nationale de Belgique , Patrick Van Den Branden

Comments are closed.