Enjoy Art, Collection & Culture

Beeldend kunstenaar, beeldhouwer, performer, filmmaker… Els Dietvorst experimenteert, overstijgt praktijken, verdedigt kunst als sociale schakel. Haar polyform, stimulerend en atypische kunstpraktijk, dat zowel migratie, racisme als klimaatverandering onderzoekt, wordt door internationale critici sinds de jaren 90 geprezen.

In 2021 ontving Els Dietvorst dan ook de BelgianArtPrize, een toonaangevende kunstprijs die in het leven werd geroepen om Belgische kunstenaars of kunstenaars die in België wonen, te steunen in de overtuiging dat kunst essentieel is in het denkproces om de wereld waarin we leven te begrijpen. Een prestigieuze jury bestaande uit Hilde Teerlinck, curator van het Belgisch Paviljoen op de Biënnale van Venetië 2022, Joost Declercq, artistiek coördinator van Mu.ZEE, kunstcriticus Anne Pontegnie en verzamelaars Olivier Gevart en Joost Vanhaerents overhandigde haar graag de prijs voor “het onafhankelijke karakter en de transversaliteit van haar praktijk.” Allen fijne kenners!

In het kielzog van deze prijs zette Els Dietvorst een dubbeltentoonstelling op met de titel “This is what you came for” in twee grote Brusselse instellingen, Bozar en CENTRALE voor hedendaagse kunst, die ze meer als “ontmoetingsplaatsen” opvatte dan als tentoonstellingsruimten en waar men met name werken ontdekt die gemaakt zijn samen met haar nieuwe collectief, The BARЯA MOVEMENT. Want samenwerking, het verweven van sociale banden, wederzijdse inspiratie staan ​​centraal in haar aanpak. “Ik wil onderzoeken hoe kunstenaars daadwerkelijke actoren kunnen worden en aan de basis kunnen staan van sociale processen en zo deelnemen aan het reële leven.”, zegt deze kunstenares wiens praktijk niet zo maar classificeerbaar is. “De interactie tussen de kunstenaar en de maatschappelijke context, tussen kunst en de natuurlijke omgeving, heeft geleid tot een nieuwe vorm van kunst: contextuele kunst. » zegt deze kunstenaars die in 1964 in Kapellen geboren is, een twaalftal jaar geleden naar Ierland verhuisde en er schapen hield aan de kust. Een ode aan de schoonheid en kwetsbaarheid van de wereld. En van de mensen die deze aarde bewonen.

Comments are closed.