Enjoy Art, Collection & Culture

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met hoofdzetel in de Regenstschapsstraat te Brussel, groeperen zes collecties en instellingen onder éénzelfde naam en beschikken over een prestigieuze verzameling van meer dan 20.000 kunstwerken. Sinds 14 maart zijn ook de KMSK gesloten ten gevolge van de maatregelen die getroffen werden in het kader van het coronavirus.

“Net zoals elders in de wereld, is de bewustwording ook hier geleidelijk gegroeid, nadat het virus zich verspreidde in China en Italië. Van de ene op de andere dag werden tentoonstellingen zowat overal gesloten, ook deze waar werken te zien waren uitgeleend door de KMSK,” aldus Michel Draguet, directeur van de KMSK sinds 2005.

 

“Van een eerste fase gericht op voorzichtigheid, met een personeelsbezetting die beperkt werd tot de aanwezigheid van enkele medewerkers die strikt noodzakelijk zijn voor het reilen en zeilen van het museum, zijn we overgestapt naar een daadwerkelijke sluiting. In dit scenario zijn nu enkel de permanente bewakingsagenten op post, aangezien talrijke andere bewakingssystemen zoals de klimatisatie en de hygrometrie veelal geautomatiseerd zijn.”

Deze sluiting heeft grote financiële gevolgen. Zo schat men het verlies van inkomsten op 700.000 € per maand; daartegenover zullen de elektriciteitskosten wellicht 100.000 € minder bedragen. Om deze situatie het hoofd te kunnen bieden, mogen de Koninklijke Musea thans uit hun reserves putten die al jaren bevroren waren door een strikt begrotingsbeleid.

“Het personeel, dat een ambtenarenstatuut heeft, werd ter beschikking gesteld en een systeem van teleworking werd ingevoerd. Deze manier van werken op afstand moeten we trouwens absoluut verder onderzoeken, ook na de crisis, want het zou kunnen leiden tot een diepgaande verandering in onze functioneringswijze, zeker in het perspectief van de nijpende mobiliteits- en klimaatsproblematiek die onze maatschappij kent,” merkt Michel Draguet nog op.

Draguet ziet erop toe dat de website en de sociale media van de KMSK inspelen op de actualteit maar tevens de bestaande collecties extra in de kijker zetten.

 

Ook hier voorspelt de directeur aanzienlijke wijzigingen, met name in de relatie tussen culturele instellingen en het publiek:

“ We evolueren naar meer betrokkenheid en meer reactiviteit. Tot nog toe waren de bezoekers uit op ervaringen. Deze crisis zal waarschijnlijk leiden tot een meer participatieve insteek.”

 

Comments are closed.